Head Office

Mr. Harisharan Thapa
Barhabise-4 , Barhabise Bazar, Sindhupalchowk

Melamchi Branch

Mr. Sitaram Dulal
Melamchi-11,Melamchi Bazar, Sindhupalchowk

Banepa Branch

Mr. Dipendra Lamsal
Banepa-7, Banepa Bazar, Kavre

Khadichaur Branch

Mr. Bishowa Tamang
Balephi-7 ,Khadichaur Bazar, Sindhupalchowk

Dolalghat Branch

Act. BM Reena Bhandari
Bhumlu-10, Dolalghat, Kavre

Mude Branch

Mr. Roshan Shrestha
Lisankhu Pakhar-5, Mude Bazar, Sindhupalchowk

Sukute Branch

Mr. Jeevan Shrestha
Sanga chowk-1, Sukute Bazar, Sindhupalchowk

Sipaghat Branch

Mr. Bhakta Ram Dulal
Mandandeupur-6, Sipaghat Bazar, Kavre

Bhakunde Branch

Act. BM Mr. Sabin Shrestha
Namobuddha-7, Bhakunde Bazar, Kavre

Panchkhal Branch

Mr. Nil Prasad Banjara
Panchkhal-4, Tamaghat Bazar, Kavre

Charikot Branch

Mr. Mukesh Kumar Shrestha
Bhimeswor-3,Charikot Bazar, Dolakha

Chautara Branch

Shiva Shankar Kharel
Chautara Sanga Chowk-5, Chautara Bazar, Sindhupalchowk

Singati Branch

Kalinchwok-3, Singati Bazar, Dolakha

Sildhunga Limited Banking Outlet

Under Mude Branch
Lisankhu Pakhar-5, Sildhunga, Sindhupalchowk

Jalbire Branch

Act. BM Mr. Enosh Poudel
Balephi-1, Jalbire Bazar, Sindhupalchowk

Panauti Branch

Mr. Rupak Bastakoti
Panauti-6, Tarkari Bazar, Kavre

Tandi Branch

Mr. Rajendra Adhikari
Ratnanagar-1, Sauraha Chwok, Chitwan

Parsa Branch

Mr. Manoj Pathak
Khairahani-8, Parsa Bazar, Chitwan

Palung Branch

Act BM Mr. Prabesh KC
Thaha-3, Thana Bazar, Makwanpur

Bikashchowk Branch

Mr. Bijaya Sharma
Bharatpur-5 ,Bikashchowk, Chitwan

Lahurechowk Branch

Mr. Bastabik Thapaliya
Kalika-2, Lahurechowk, Chitwan

Narayangadh Branch

Mr. Narendra Timalsina
Bharatpur-3, Kamalnagar, Narayangadh, Chitwan

Chanauli Branch

Bharatpur-20, Chanauli, Chitwan

Hetauda Branch

Ms. Sumitra Bhusal
Hetauda-4, Bankroad, Makawanpur

Thokarpa Branch

Mr. Surendra Upadhyay
Sunkoshi-1, Bagh Bhairab, Sindhupalchowk

Lamosanghu Branch

Act. BM Mr. Jeewan Khanal
Balephi-8, Lamosanghu, Sindhupalchowk

Kholesimal Branch