EnglishNepali

1-Rajendra-Kumar-Shrestha-Chair-man

Mr. Rajendra Kumar Shrestha

Chairman

Neeva Dangol Shrestha

Mrs. Neeva Dangol Shrestha

BOD

Director-Dinesh-Kumar-KC

Mr.Dinesh Kumar KC

BOD

sanjiv-pradhan

Mr. Sanjeeb Pradhan

BOD

basanta-kumar-katwal

Mr. Basanta Kumar Katwal

BOD

samir-kashyapati

Mr. Samir Kakshapati

BOD

uygvylkvt8i

Mr. Sunil Man Shakya

BOD(Independent)